Pinjaman Cagaran

Cepat, mudah dan berkesan

Kami memberi pinjaman bercagar bernilai tinggi seperti rumah, shop lot dan tanah kosong

Kami akan menilai barang cagaran anda, jika jumlah cagaran dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran

1 Hartanah

Rumah Teres, banglo, Semi-D, Town House dan lain-lain

2 Shop Lot

Shop lot yang berada di kawasan makmur

3 Tanah Kosong

Tanah kosong yang bernilai tinggi

Double Story

Kondominium

Semi-D

Lot Kedai

Banglo